top of page
buurt·huis (het; o; meervoud: buurthuizen) 1 Een openbaar gebouw in een wijk, stadsdeel of dorp dat zich richt op het bijdrage aan de integrale leefkwaliteit van de buurt of dorp;   =  dorpshuis

Vanuit onze kersverse locatie boven De Nieuwe Reiger organiseren we iedere eerste vrijdag van de maand een BUURTHUISavond van 19:00 – 21:00 uur. Laat je verrassen en meld je aan voor een filmavond, een samenlevingsbingo, een themaquiz of een gezellige borrel. SLPLZN zorgt ervoor dat elke avond een onvergetelijke ervaring wordt. We vragen om een vrijwillige bijdrage voor deze avond, gebaseerd op wat jij wilt en kunt missen.

Aanvang?

Locatie?

Aanmelden?

Meehelpen of meedenken?

Reserveren:

Agenda/ BUURTHUIS
bottom of page